Zafiyet

Hedef sistemin bütünlüğünü, veri gizliliğini veya erişilebilir olmasını ihlal eden açıklıklardır.