Operasyon güvenliğinizi
sağlayın_
SOC Hizmeti Nedir?

Günümüzde siber tehdit ve saldırılar gittikçe karmaşıklaşmaktadır. Bu tehditlerin tespiti, zamanında ve etkin önlemler ile kurumun güvenliğinin sağlanması, pro-aktif önlemlerin alınması, re-aktif önlemler kadar önemli hale gelmiştir. Bu önlemlerin alınması için global otoriteler ile eş zamanlı olarak ülkemizde de Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) kavramı ortaya çıkmış ve kurumların güvenlik operasyonlarını sağlamak ve desteklemek için Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) süreçleri yürütülmeye başlanmıştır.

Bu kapsamda sürecin kurum bünyesinde yürütülmeye çalışılması, kurum için yüksek maliyetli bir başlangıç yatırım maliyeti yükü getirmektedir. Bununla beraber Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) için nitelikli personel temin ve yönetimi kurum için maliyet-etkin ve güvenilir bir çözüm olmayacaktır.

Yetkin personel_

Personelin eğitilmesi

Yönetim_

Strateji oluşturma ve yönetimi

Operasyonların kontrolü

Hizmet alan kurum ile sağlıklı iletişim

Teknoloji_

Incident response ürünleri

Firewall IPS/IDS gibi monitoring ürünleri

Forensic - Pentest gibi endpoint tehdit istihbaratı

Süreç_

Hazırlık

tespit ve sınıflandırma

İyileştirme

Kontrol ve yok etme

Olaya müdahale

Gais Security SOC ekibi, yukarıdaki başlıklar üzerinde titizlikle durmaktadır. Her bir adım diğer adımı tamamlayacak önemli bir parçadır. Kendi yetkin personeli ile operasyonlar sırasında kullanılan teknolojileri yetkin bir biçimde kullanır, korele eder, hizmet verdiği kurumun gereklilikleri kapsamında en doğru araçları tespit eder. Ekibi ile süreci optimum şekilde yönetir ve kurumla sürekli iletişim halinde kalır.