İletişim: 0 (216) 250 3282 | E-mail: info@gaissecurity.com

Gais CloudBase Pentest

Siber Güvenlik Eğitimleri

Siber Güvenlik

Siber Güvenlik
Kodların hüküm sürdüğü bir evrende yaşıyoruz. Devletler, şirketler ve kurumlar tüm kritik altyapılarında siber uzaya güvenmektedir. Bu durum beraberinde Siber Güvenlik risklerini getirmektedir. Çünkü siber dünya ile gerçek dünya arasındaki sınırların kalkması enerji, ulaşım, askeri ve finans tüm kritik altyapıları siber tehditlere karşı açık hedef haline getirmiştir.

İnternetin ilk tasarım aşamasında amaç bilimadamlarının ve araştırmacıların bilgiyi birbirleri arasinda hizlica paylaşabilmesiydi. Siber Guvenliğe ve siber savumaya ciddi bir yatırım yapılmaz ise, bilgi sistemleri ilkel ve tehlikeli saldırılara karşı açık ve hassas durumda kalır. Kötü niyetli hackerlar, siber uzayi, kendi ekonomik ve politik amaçları doğrultusunda bilgiyi çalmak için kullanmaktadırlar. Dünyanın herhangi bir yerindeki hacker, siber yeteneklerini, kendinden binlerce kilometre ötedeki bir ağa saldirmak, bilgileri yok etmek ve kritik sistemleri kapatmak gibi kötü amaçlarla kullanabilir. Artan bu riskler ve bilginin korunması amacı ile Siber Güvenlik kavramı ortaya çıkmıştır.
Siber Güvenlik kavramı devletlerin ve devlet dışı aktörlerin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiştir.Askeri, ekonomik ve sır niteliğinde olan bilgi ve belgelerin korunması için hem ofansif hem de defansif tarafta ciddi çalışmalar yürütülmektedir. Ülkelerin Siber Güvenlik alanındaki başarısı, uluslararsı rekabetin ve caydırıcılığın en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Siber Saldırıların hedefi, bu saldırıyı yapan devlet,firma,kişi veya terör örgütlerinin motivasyon unsuruna göre değişiklik göstermektedir. Bir banka müşterisinin hesabındaki parayı ele geçirmek veya doğalgaz boru hatlarının patlatılması farklı motivasyon unsurlarına örnektir. Tüm bu kritik altyapıların güvenliğinin sağlanması için alınması gereken tedbirler, siber güvenliğin en temel unsurudur.

Siber güvenlik tak çalıştır bir cihaz değil, tümüyle bir süreci ifade eder. Siber güvenlik konusunun sadece birkaç kişi ve kurumun sorunu değildir.Teknolojinin sürekli olarak gelişmesi ve İnternet kullanmının her sektörü içine alması nedeni ile bugün yapılanların yarın yetersiz kalacağı aşikardır. Bu noktada, Siber güvenlik idari ve teknik önlemleri kapsayan, kamu, özel sektör, STK ve diğer paydaşları da içine alarak bütünsel bakış açısı içerisinde ulusal boyutta değerlendirilmesi gereken bir konudur.