Güvenlik ekiplerinizi
geliştirin_
Danışmanlık Hizmeti

Gais Siber Güvenlik Teknolojileri, firmanızın siber güvenlik ekiplerinin oluşturulmasında ve iyileştirilmesinde verdiği Siber Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti ile sizlere yardımcı olur.

Envanter çıkarımı ile başlayan süreçte, firmanızın risk değerlendirmeleri, olası eksiklerin belirlenmesi ve iyileştirilmesi, gerekli görüldüğü yerlerde ürün tavsiyelerinde bulunulması, personelin bilgi güvenliği farkındalıklarının artırılması, ilgili eğitimlerin verilmesi ve KVKK, GDPR ve ISO27001 gibi uyumlulukların kontrolleri yapılır.
Red Team, Blue Team ve Purple Team bakış açılarıyla sistemleriniz denetlenir ve gerekli çözüm önlemleri, aksiyon planı ile tarafınıza raporlanır.