VTP - Vlan Trunking Protocol (Sanal Yerel Ağ Bağlantı Protokolü)

Merkezi bir switch üzerinden VLAN bilgisi veritabanın Lan içerisinde switchler arasında taşınmasını sağlayan protokoldür. Bu protokol sayesinde tüm switchlere ayrı ayrı VLAN ayarı yapmaktansa merkezden yönetim sağlanabilmektedir.