Traffic Flood

Traffic flood, web sunucularını hedefleyen bir DoS saldırısı türüdür. Saldırı, TCP bağlantısının yönetilme şeklini araştırır. Traffic flood saldırısı, Web Sunucusunu durdurmak veya performansın düşmesine neden olmak amacıyla çok sayıda iyi hazırlanmış TCP talebinin oluşturulmasından oluşur. Saldırı, HTTP protokolünün bir özelliğini araştırır ve tek bir talebe katılmak için aynı anda birçok bağlantı açar. Her html nesnesi için bir TCP bağlantısı açıp kapatmayı içeren http protokolünün bu özel özelliği, iki farklı türden yararlanma yapmak için kullanılabilir. Connect saldırısı bağlantının kurulması sırasında, Closing saldırısı ise bağlantı kapanması sırasında yapılır.