Sizeof Operatörü

C diline ait bir anahtar sözcüktür. Unary ve prefix bir operatördür. Bir nesnenin bellekte kaç byte yer kapladığını bulma amacı ile kullanılmaktadır. Sizeof operatörünün ürettiği değer size_t türünden bir değerdir. sizeof(int) sizeof(long long) sizeof(char) .. örnek kullanımları olarak gösterilebilir. Örneğin double türünün bellekte kaç byte yer kapladığını bulmak için aşağıdaki basit kod yazılabilir. #include int main(){ printf(“sizeof(double) = %zu\n”, sizeof(double)); return 0; }