Network Sniffing

Bir ağ üzerindeki veri trafiği içindeki paketleri dinleyerek çözümler ve veriyi ele geçirmeyi amaçlar.