Key Value Pair

Bazı veri öğeleri için özel bir tanımlama işlevi gören bir anahtar ve tanımlanan veri veya konumunun bir göstergesi olabilen bir değerin bağlantılı olma hali ile oluşan veri öge kümesidir.