IP Address (İnternet Protokol Adresi)

Cihazın internet veya local (yerel) ağ üzerinde tanımlayan benzeri olmayan bir adrestir. Bir ağ üzerinde cihazlar arasında verilerin gönderilmesine olanak sağlayan tanımlayıcıdır. İçerisinde konum bilgilerini cihazlar arası iletişim için erişilebilir bir şekilde paylaşır.