Information Security Policy (Bilgi Güvenliği Politikası)

Bir kuruluşun güvenlik stratejisi ve hedeflerinin yazılı hesabı. Bir güvenlik politikası genellikle standartlardan, politikalardan (veya SOP’lar – Standart Çalışma Prosedürleri) ve yönergelerden oluşur. Tüm donanım, yazılım, tesisler ve personel, bir kuruluşun güvenlik politikasının koşullarına uymalıdır. (Güvenlik politikası olarak da bilinir.)