Hacker

Program kodunu veya bir bilgisayar sistemini analiz etme, işlevlerini veya işlemlerini değiştirme ve yeteneklerini ve yeteneklerini değiştirme konusunda bilgi ve beceriye sahip kişi. Bir bilgisayar korsanı etik ve yetkili (orijinal tanım) veya kötü niyetli ve yetkisiz (terimin değiştirilmiş ancak mevcut kullanımı) olabilir. Bilgisayar korsanları, yetenekli programcılar olan profesyonellerden, bir sistemin veya istismarın özellikleri hakkında çok az bilgisi olan veya hiç bilgisi olmayan ancak talimatları takip edebilenlere kadar çeşitlilik gösterebilir; bu durumda, bunlara senaryo çocukları denir.