Load Testi

Yük Testi, uygulamaya aynı anda erişen birden çok kullanıcıyı simüle ederek sistemin yanıtını değişen yük koşullarında test ettiğimiz Performans Testi’nin bir alt kümesidir. Bu test uygulamanın hızını ve kapasitesine ek olarak ölçeklenebilirliliği (scability) ölçmeyi amaçlar.