Worm (Solucan)

Çoğaltma ve dağıtıma odaklanan bir kötü amaçlı yazılım türü. Solucanlar, kendini koplayalıp diğer sistemlere yaymaya çalışan, yanal hareketler yapan kötü amaçlı yazılımdır.