Wi-Fi

Home  /  No Categories

Wi-Fi

Kablolar yerine radyo dalgaları kullanılarak ağ iletişimi destekleyen ağ türü.