Vishing

VoIP üzerinden gerçekleşen ve amacı kimlik bilgisi olan bir tür sosyal mühendislik saldırısı.