Threat Assessment (Tehdit Değerlendirmesi)

Bir varlığa veya kuruluşa zarar verebilecek eylemleri, olayları ve davranışları değerlendirme süreci.