Threat Assessment (Tehdit Değerlendirmesi)

Home  /  No Categories

Threat Assessment (Tehdit Değerlendirmesi)

Bir varlığa veya kuruluşa zarar verebilecek eylemleri, olayları ve davranışları değerlendirme süreci.