SSH - Secure Shell (Güvenli Kabuk)

Secure Shell açılımıdır. Güvenli Shell anlamına gelir. Telnet, Ftp gibi güvensiz protokollerin aksine giden verilerin güvenli ve şifrelenmiş şekilde iletilmesini sağlar. Varsayılan port numarası 22 dir.