Sizeof Operatörü

Home  /  No Categories

Sizeof Operatörü

C diline ait bir anahtar sözcüktür. Unary ve prefix bir operatördür. Bir nesnenin bellekte kaç byte yer kapladığını bulma amacı ile kullanılmaktadır.
Sizeof operatörünün ürettiği değer size_t türünden bir değerdir.
sizeof(int)
sizeof(long long)
sizeof(char)
.. örnek kullanımları olarak gösterilebilir. Örneğin double türünün bellekte kaç byte yer kapladığını bulmak için aşağıdaki basit kod yazılabilir.
#include <stdio.h>
int main(){
printf(“sizeof(double) = %zu\n”, sizeof(double));
return 0;
}