Short Address Attack

Short Address saldırısı, işlem gönderilen adresin eksik girilmesi ve EVM (Ethereum Sanal Makinesi)’nde işleme ekleme yapılması sonucunda sonucunda oluşan kritik bir zafiyettir. Bu saldırı sonucunda byte shifting işlemi meydana gelir ve bu durum gönderilen miktarın katlarca fazlasının gönderilmesine sebep olur.