Red Team

Red Team tehdit simülasyonları üzerine yönlendirilen hedef odaklı bir süreçtir. Odak noktası, Blue Team’in bu tehdide karşı savunma yeteneğinin ölçülmesi ve Blue Team’in eğitilmesine yöneliktir.