Reconnect

Sisteme yeniden bağlanmak için geçerli terimdir.