Policy

Bazı hakları ve kısıtlamaları derleyen yönetimsel araçların bütününe denir.