Payment Card Skimmers (Ödeme Kartı Süzgeçleri)

Bir satış noktası veya ATM’ ye takıldığında banka veya kredi kart bilgi içeriğini okumak için kullanılan cihaz.