Network Taps

Network Taps temel olarak bilgisayar ağı üzerindeki trafikte akan verilere erişmeyi sağlayan donanımsal bir yapıdır.