Network Access Control (NAC)

Erişim kontrolü ile kurum veya kuruluşlarca belirlenmiş güvenlik ilkelerinin tüm ağa iletilmesi sağlanır. Böylece belirlenen ilkelere uymayan son kullanıcıların ağa girişi engellenir veya sınırlanır.