LAN - Local Area Network (Yerel Alan Ağı)

Sınırlı coğrafi alan bulunan yani fiziksel olarak birbirine yakın olan bilgisayarların arasında yeni bir ağ oluşturacak şekilde kurulan ara bağlantıdır, bağlantı şeklidir.