Killer Poke

Bir bilgisayar sisteminin belleğindeki değerleri fiziksel olarak zarar vermek amacıyla değiştirmek için halk dilinde kullanılan bir kelimedir.