JSON

"JavaScript Object Notation"ın kısaltmasıdır. Java script nesne sözdizimi kullanan ve oldukça küçük bir büyüklüğe sahip olan bir veri alışveriş biçimidir.