Domain Local Group

Kaynaklara erişim izni vermek için kullanılır. Bu izinleri verebilmek için yalnızca etki alanı yerel grubunu oluşturduğumuz etki alanına atayabilirsiniz.