Data Breach (Veri İhlali)

Gizli bilgilerin ifşa edilmesi, gizli bilgilere erişim, veri varlıklarının imhası veya özel bir BT ortamının kötüye kullanılması. Genel olarak, bir veri ihlali, dahili verilerin yetkisiz olarak harici kuruluşlar tarafından erişilebilir hale getirilmesiyle sonuçlanır.