Cracker (Kıran, Kötüye Kullanan)

Kötüye kullanılan “hacker” terimi yerine yetkisiz bilgisayar, ağ ve teknoloji saldırganını ifade eden uygun terim. Ancak bu terim medyada yaygın olarak kullanılmamaktadır; bu nedenle, kötüye kullanım terimlerine rağmen hacker terimi daha belirgin hale geldi. (Hacker’a bakın.)