Brute Force Attack (Kaba Kuvvet Saldırısı)

Şifrelenmiş verileri, Admin panelleri, login.php gibi içeriklerde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Sürekli farklı olası şifre kombinasyonları kullanarak şifre kırılana kadar devam eder.