Asset (Varlık)

Bir iş görevinin tamamlanması için gerekli olan ve kullanılan her şey. Varlıklar, ekipman, yazılım kodu, veriler, tesisler, personel, piyasa değeri ve kamuoyu gibi hem maddi hem de soyut öğeleri içerir.