Asimetrik Şifreleme

Simetrik şifrelemede kullanılan bir anahtar yerine, hem şifrelemede hem de şifreyi çözmede biri özel diğeri genel olma üzere iki anahtar kullanan şifreleme yöntemidir.