API (Application Programming Interface – Uygulama Programlama Arayüzü)

İki uygulama arasında iletişimi sağlama ve kontrol etme görevi olan üçüncü bir uygulamadır.