Akış Şeması

Algoritmaların birbirlerine bağlı şekilde kutular halinde sembolize edildiği şema tipidir.