Active Directory

Home  /  No Categories

Active Directory

Microsoft’un ağ ortamında var kullanıcıları, bilgisayarları, yazıcıları, grupları ve nesneleri yönetmeye yönelik dizin hizmeti.