Uygulamalı sızma testi eğitimi
Eğitimin Amacı

Sızma Testi metodoloji, adım ve yöntemlerini uygulamalı olarak tanıtmak

Eğitimin Ön Koşulu;

Kali Linux, Metasploitable2, Metasploitable3

Eğitime Kimler Katılabilir;

BT personeli, ağ yöneticileri, Siber Operasyon Merkezi personeli, tüm meraklılar

Eğitimin Detayları;
 • Ayak İzi Sürme (Bilgi Toplama)
Ping, nslookup, whois, net view, Shodan vs.
 • Tarama
Nmap, hping3, nikto, dirbuster, DNS Bölge Transferi vs.
 • Ağ ve Cihaz Haritalama (Enumeration)
Nbtstat, netuse, smbclient, netdiscover, null session, PSTools vs.
 • Sisteme Sızma
 • Metasploit, Burpsuite, sqlmap, Exploit-db
 • Hak Yükseltme
 • Linuxprivchecker, sürüm ve yapılandırma hataları
 • Sızmanın Derinleştirilmesi
 • Arp Zehirleme, ele geçirilmiş kullanıcı adı ve şifreler
 • Web Açıklıkları ve Web Sistemlerini Korsanlama
 • İstemci (Kullanıcı) Hedefli Saldırılar
 • DDoS Saldırı Yöntemleri
 • Antivirüs Atlatma Yöntemleri
 • Güvenlik Duvarı Atlatma Yöntemleri
 • Sızma Testi Sonuç Raporu Hazırlama
Örnek Senaryolar
 • FTP açıklığını tespit ederek Metasploit ile sistemi ele geçirme
 • SSH ve Telnet üzerinden sözlük saldırısı ile kullanıcı adı ve parola tespit etme
 • Apache sürümüne dayalı açıklığı tespit ederek sömürme
 • smbclient ile hedef sisteme giriş sağlayarak manuel olarak kritik bilgileri elde etme
 • Uzaktan erişime açık MySql açıklığı ile veri tabanı içinde gezinme
 • Tomcat uygulama sunucusu üzerinde dökümleme yaparak yetki bilgilerini elde etme ve dosya yükleme tekniği ile sistemde reverse oturum açma.
 • WPScan ile WordPress Sistemlerde Zafiyet Tarama
 • Giriş yapılan sistemde udev açıklığından istifadeyle yetki yükseltme.
 • hping3 ile Hizmet Dışı Bırakma Saldırısı düzenleme.
 • Antivirüsleri atlatabilen makrolu bir Excel dosyası hazırlayarak kurbanı ele geçirme.
 • Exploit-db’de yer alan bir sömürü kodunun okunarak anlaşılması.
 • Armitage uygulaması üzerinde var olan sömürü dosyaları ile sistemler üzerinde açıklık testi yapılması ve varsa açığı kullanarak oturum elde edilmesi.
 • Cobalt Strike ile Kırmızı Takım Harekatı düzenleme.