SDR-Sharp Kullanımı

Yayınlayan
Furkan Çağlar Çelik
Yayınlanma tarihi
26-02-2022
Okuma süresi
17 DK

SDR-Sharp Kullanımı

SDRSharp, RTL-SDR ile kullanılan en popüler SDR programıdır. Havadaki sinyalleri toplayıp şelale görünümünde izleyebileceğimiz, aynı zamanda analog sinyalleri dijital sese dönüştürebileceğimiz bir araç.

SDR Sharp Kullanımı

sdr-sharp-1

Ayarlar, kullanıcı tercihine göre değişmekle birlikte, aşağıda önerilen ayarlar verilmiştir.

  1. Sol üstteki ayarlar menüsünden “RF Gain” değerini sıfırdan yüksek bir değere getirin.
  2. Sağda yer alan Range değerini ise -70’e indirin.
  3. Daha net bir görüntü için “FFT Display” değerini, detayları ayırt edinceye kadar yükseltin.
  4. Eğer bir R820T/R820T2 kullanıyorsanız, sinyallerde yer alan sivri uçların üzerindeki ayırt edici yuvarlakları, Radio altında yer alan “Correct IQ” seçeneğinden kapatıp açabilirsiniz.
  5. Sol menüde Radio altında yer alan “Snap to Grid” ayarını kapatın veya değeri uygun şekilde ayarlayın.
Ana Ayarlar ve Pencereler

SDRSharp’ta yazılımla ilgili ayarlar ve donanımla ilgili ayarlar ayrı ayrı yerlerde bulunur. Donanıma dair tüm ayarlara sol üstte yer alan ayar menüsünden erişebilirsiniz. Buradan “RF Gain”, bant genişliği gibi ayarları yapmanız mümkün. Sinyal alımını optimize etmek için bu ayarları yapmanız gerekir.

Play/Stop Butonları

Bu butonlar SDRSharp’ın sinyal toplamasını başlatıp durdurursunuz.

Source

Buradan, bağlı olan SDR cihazlarından birini seçebilirsiniz. Anlatımda, RTL-SDR üzerinden gidildiği için RTL-SDR / USB seçeneğini tercih edilmektedir. Eğer uzak bir sunucuya bağlanacaksanız RTL-SDR / TCP’yi tercih edebilirsiniz. Başkalarının aktif kullandığı ve internete açtığı cihazlara veya kendi cihazlarınıza uzaktan erişmenizi sağlar bu seçenek. Seçtikten sonra ayarlar kısmından IP ve port belirtmeniz gerekir.

Ayar Menüsü / RTL-SDR Controller

Girişte de anlattığımız gibi donanıma dair optimizasyon ve diğer ayarları yaptığımız ekran.

Frekans Girişi

Dinlemek istenen frekans buradan ayarlanır. Değeri arttırmak veya azaltmak için sayıların üstüne veya altına tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda fare tekerleğini kullanabilirsiniz veya değeri klavyeden kendiniz girebilirsiniz. Frekans girişleri üç değerli dört bölüme ayrılmıştır. (örneğin, 000.000.000.000) İlk bölüm GHz, ikinci kısım MHz, üçüncü kısım kHz ve son kısım Hz değerini belirtir. Örneğin 88.6 MHz değerini girmek için 000.088.600.000 değeri girilir.

Volume

Ses çıkış hoparlörleri ve ses seviyesi buradan ayarlanır.

RF Spectrum / FFT Display

Bu kısım sinyalleri grafik olarak yansıtan şelalenin ayarlarıdır. Bu kısımda radyo frekansları spektrumunu görsel olarak gerçek zamanlı bir grafik olarak gösterir. Bu grafikte aktif sinyaller tepe olarak görünecektir.

Radyo Frekansları Waterfall (Şelale)

Pencerenin bu bölümü, tıpkı bir şelale gibi, üstte yeni veriler ve altta eski veriler olmak üzere, zaman içinde yayılan RF spektrum grafiğini göstermektedir.

Tuning Bar

Radyo Frekansları spektrum grafiğindeki dikey kırmızı çizgi, radyo frekans spektrumunda RTL-SDR’nin şu anda ayarlandığı yeri gösterir. Aktif olarak anlık bant genişliğinin bir parçası içinde grafiği yansıtır.

Radyo frekansları spektrumunda başka bir yere tıklanarak kırmızı çizgiyi sürüklenebilir. Kırmızı çizginin etrafındaki gölgeli dikdörtgen alan, ayarlanan alanın bant genişliğini gösterir. Bu kısım, yapılandırma menüsünde ayarlanan bant genişliği/örnekleme hızı ile karıştırılmamalı. Bant genişliği, ayarlanan sinyalin alanını kapsayacak şekilde ayarlanmalıdır. Bant genişliği, gölgeli alanın kenarları içeri veya dışarı fareyle sürüklenerek  kolayca ayarlanabilir.

Radyo Sekmesi

sdr-sharp-2

Burada, şu anda ayarlanmış frekansınızdaki sinyalin, ne tür bir demodülasyon modunu kullanması gerektiğini seçebilirsiniz.

NFM (Dar Bant Frekans Modülasyonu): Telsizler, meteoroloji radyosu ve çoğu VHF / UHF dijital sinyaller dahil olmak üzere yaygın olarak kullanılan mod.

WFM (Geniş Bant Frekans Modülasyonu): FM istasyonlarını kullanan moddur (örneğin, radyo müzik istasyonları).

AM (Genlik Modülasyonu): Normal kısa dalga radyoları tarafından algılanabilen ve aynı zamanda uçak ve hava trafik kontrolünde kullanılan hava bandı ses frekanslarının kullandığı yayın, AM istasyonları tarafından kullanılır. Bazı dijital sinyaller ayrıca AM kullanır.

LSB/USB (Alt Yan Bant / Üst Yan Bant): HF bandında ham radyo kullanıcıları tarafından ses ve veriyi küçük bant genişlikleri ile verimli bir şekilde iletmek için kullanılır.

CW (Continuous Wave): Mors kodunu dinlemek için kullanılır.

DSB (Çift Taraflı Bant): AM’ye benzer, ancak merkezlenmiş ayar gerektirir.

RAW (Ham IQ sinyali): RAW IQ verilerini dinlemek veya kaydetmek için kullanılır. Yapılandırma menüsünde RF hızını sıfırdan daha yüksek bir değere yükseltin. Penceresinin sağındaki aralık kaydırıcısını yaklaşık -70’e indirin.

Önerilen Varsayılan Ayarlar

Shift: Bu sekme ayarlanan frekansı girilen miktar kadar dengeler. Bir dönüştürücü kullanıyorsanız kullanışlıdır. Örneğin, 100 MHz’lik bir osilatöre sahip bir sürücünüz varsa, vardiyayı -100.000.000 olarak ayarlayın (eksi işaretini unutmayın). Vardiya olmadan, 9 MHz’de bir sinyale ayarlamak için bir çevirici kullanırken, aslında 100 + 9 = 109 MHz ayar yapmanız gerekir. Vardiya seti ile normal olarak 9 MHz’e ayarlayabilirsiniz. 125 MHz osilatörlü bir konvertörünüz varsa, 125 + 9 = 134 MHz ayarını yapabilir veya vardiyayı -125,000,000 olarak ayarlayabilirsiniz.

Bandwidth: (NFM/AM12500, WFM: 250000) Bu, ayarlanabilir alanın gölgeli kısmının genişliğidir. Manuel olarak burada ayarlayabilir veya ayar çubuğunun tanımı altında açıklandığı şekilde kenarları fareyle sürükleyerek ayarlayabilirsiniz.

Filter: (Blackman-Harris 4) RF alanındaki sinyallerde, hangi tür sinyallerin vurgulanacağını belirlemek için kullanılır. Önerilen ayar, genellikle en uygun filtredir ve neredeyse hiç değiştirilmesi gerekmez.

Order: (500) Düşük order değerlerinde, takip ettiğiniz bant genişliğinin dışındaki sinyalleri hala duyabilirsiniz. Bu durumda, order değerini yükselterek, bant geçişlerini sıkıştırıp keskinleştirebilirsiniz. Bu sayede söz konusu bant genişliği dışındaki sinyallerin duyulmasının önüne geçebilirsiniz. Seçilen alanda sinyaller güçlendikçe bu değeri daha da yükselte bilirsiniz. Ancak bu değerin yükselmesi CPU üzerinde daga fazla yüke neden olabilir ve bilgisayarın yavaşlamasına sebep olabilir.

Squelch: (OFF) Sinyal gücü, belirtilen değerin altına düştüğünde sesi kapatmak için kullanılır. Örneğin bir telsiz dinliyorsunuz. O frekansta konuşma olmadığında büyük oranda cızırtı duyacaksınız. Birisi konuşmaya başladığında net bir sinyal oluşacak ve konuşma duyulacak, cızırtı kesilecek. Konuşma olmadığı esnalarda cızırtıyı kesmek için bu değerle oynamanız gerekiyor.

CW SHIFT: (600) CW yani mors kodu alırken gönderme ve alma frekansları arasındaki farkı belirtmek için kullanılır.

FM Stereo: (OFF) Broadcast radyo WFM sinyalleri için stereo çıkış sağlayacaktır.

Snap To Grid / Step Size: (OFF)

Correct IQ: (ON)

Lock Carrier: (OFF) Sadece AM veya DSB modunda aktif edilebilir. Alımı önemli ölçüde iyileştiren ve ayrıca sinyali otomatik olarak ortalayan senkronize AM alımı için izin verir. Merkezleme ana RF spektrumunda gösterilmez, ancak etkisi Zoom FFT IF Spektrum penceresinde görülebilir. Daha iyi AM alımı için bunu açın, ancak CPU kullanımını artırabilir.

Anti-Fading: (OFF) “Lock carrier” etkin olduğunda kullanılabilir. Zayıf sinyallerde AM sinyallerinin simetrisinden faydalanır. Daha iyi bir AM sinyal alımı için bu değeri ON yapın. Ancak CPU kullanımı artacaktır.

Swap I&Q: (OFF) Bir panadapter olarak SDR # kullanıyorsanız, bazı donanım telsizlerinde I & Q sinyalleri değiştirilmiş olabilir ve bu seçeneğin işaretlenmesi gerekebilir.

Mark Peak: (OFF) RF spektrumundaki tepe noktalarını daire ile işaretler.

AUDIO TAB

sdr-sharp-3.png

Sample Rate: (48000) Bu değer, ses kartınızın saniyedeki sample sayısını ayarlar. Play butonuna basmadan önce ayarlanır.

Input: (ANYTHING) Çoğunlukla yazılım tanımlı telsizlerle kullanılır, sıradan bir RTL-SDR kullanımında bu seçenekle ilgilenmenize gerek yoktur.

Output: (Ses kartınızı seçin) Ses çıkış cihazınızı ayarlar. Varsayılan olarak hoparlör ayarlanır. Ancak sinyal çıktısı bir kod çözücü aracılığı ile alınmak isteniyorsa “VAC / VB Cable” seçilmelidir.

Unity Gain: (OFF) “Audio Gain” genelde 0dB’ye ayarlandığı için bu seçenek normalde OFF konumunda bırakılmalıdır.

Filter Audio: (OFF) Düşük sesleri filtreleyip, yüksek tiz sesleri ve parazitleri ortadan kaldırır ve ses sinyallerini iyileştirir. Dijital sinyallerle uğraşılırken bu seçenek kapatılmalıdır.

AGC (AUTOMATIC GAIN CONTROL) TAB

sdr-sharp-4

Not: Bazı durumlarda AGC sekmesi pasif durumdadır.

Use AGC: (ONN) Sesler arasında denge sağlar. Yani çok düşük seslerin, biraz daha güçlü duyulmasını, çok yüksek seslerin daha düşük duyulmasını sağlayacaktır. Ses sinyalleri için kullanılır. AM / USB / LSB sinyallerini dinlerken bu özelliği açmak oldukça kullanışlıdır.

USE HANG / THRESHOLD / DECAY / SLOPE: (-50,100,0) Varsayılan AGC davranışlarını kişiselleştirmenizi sağlar. Ancak genellikle varsayılan ayarlar iş görür.

FFT DISPLAY

sdr-sharp-5.png

View: (both) RF spektrumu ve şelale görünümünü açıp kapatmanızı sağlar. İkisini de görebilirsiniz veya hiçbirini görmeyebilirsiniz. Şelale görünümünün kapatılması yavaş işlemciler bulunduran cihazlarda performans açısından daha faydalı olacaktır.

Window: (Blackman-Harris 4) FFT’de kullanılan filtreleme algoritmasının türünü belirtir. Varsayılan seçenek genelde en iyisidir.

Resolution: (32768) Çözünürlüğü ayarlar. Şelale ve RF ekranındaki çıktıların kalitesini ayarlar. Yüksek çözünürlük, bir sinyalin yapısını daha net görmenizi ve tepe noktalarını daha iyi ayırt etmenizi sağlar. Çözünürlük arttıkça cihazınız daha fazla enerji sarf edecektir.

Time Markers: (OFF) Şelale görünümüne zaman ayraçları ekler. Bu sayede belli sinyallerin hangi saatlerde ekranınıza düştüğünü görebilirsiniz.

Gradient: Şelale ekranındaki renkleri özelleştirmenizi sağlar.

Mark Peaks: (OFF) RF spektrumunda alınan sinyallerin tepe noktasını yuvarlak içine alıp daha net görmenizi sağlar.

S-Attack / S-Decay: RF spektrumundaki düzeltme ve ortalama miktarını değiştirir.

W-Attack / W-Decay: Şelale ekranındaki yumuşatma ve ortalama miktarını değiştirir.

Speed: RF spektrumundaki ve şelaledeki sinyallerin güncelleme hızını değiştirir.

ZOOM FFT

sdr-sharp-6.png

Zoom FFT, SdrSharp ile beraber gelen varsayılan bir eklentidir. RF spektrumunda yakınlaştırılmış bir görüntü oluşturur.

Enable IF: Sinyal yapısını daha büyük boyutta görmenizi sağlar.

Enable Filter: (-50,100,0) Varsayılan AGC davranışlarını kişiselleştirmenizi sağlar.

Enable MPX: (ONN) Sesler arasında denge sağlar. Yani çok düşük seslerin, biraz daha güçlü duyulmasını, çok yüksek seslerin daha düşük duyulmasını sağlayacaktır. Ses sinyalleri için kullanılır. AM / USB / LSB sinyallerini dinlerken bu özelliği açmak oldukça kullanışlıdır.

Enable Audio: Ses (baseband) spektrumunu görmenizi sağlar.

DIGITAL NOISE REDUCTION (DNR)

sdr-sharp-7.png

Analog ses sinyallerini dinlerken,DNR’ı (dijital gürültü azaltma) açmak faydalıdır. Bu ayar arkaplan sesini azaltmaya çalışır. İlk seçenek gelen sinyaldeki gürültüyü azaltmak için bir algoritma kullanır. Audio seçeneği ise bunu çıkış sinyalinde uygular. İlk önce “IF” seçeneği ile denemeler yapmak yeterli olacaktır ancak ikisini de denemek en iyi sonucu verir.

NOISE BLANKER

sdr-sharp-8.png

Motor, elektrik hatları gibi kaynaklardan gelen gürültü seslerini azaltan algoritma. Zayıf bir sinyalden gelen sesi dinlerken yardımcı olacaktır.

RECORDING TAB

sdr-sharp-9

Bu sekme, size gelen ve sizden giden sinyallerin seslerini kayda almanızı sağlar. Sample format seçeneği ile kayıt kalitesini tercih edebilirsiniz. RTL-SDR sadece 8 bit olduğundan en düşük 8 Bit PCM seçeneğini seçebilirsiniz. Bu da bize önemli miktarda disk alanı kazandırır. Baseband işaretlenerek I/Q kaydı yapılabilir, yani giren ve çıkan sinyallerin söz konusu frekans aralığındaki hareketinin kaydı. Audio ise ses kaydı yapar. baseband seçeneği ile diskte çok daha fazla yere ihtiyaç olacağını unutmayın. kaydedilen tüm dosyalar SDR# dosyaları ile aynı klasörde saklanır.

FREQUENCY MANAGER TAB

sdr-sharp-10

SDR# ile bir frekans yakaladınız ve onu kaydetmek istiyorsunuz diyelim. Bu durumda frequency manager tab size frekansları veri tabanına kaydetmenizi sağlar. New butonuna basarak veri tabanına yeni frekans eklenir ve isimlendirilir. Daha sonra bunların üzerinde değişiklik yapabilir veya silebilirsiniz. Aynı zamanda frekans eklerken grup ismi de belirterek elinizdeki frekansları gruplandırmanız mümkün.

CONFIGURE WINDOW

Device: Takılı birden fazla cihaz varsa bu menüden kullanacağınız cihazı seçmeniz mümkün.

Sample Rate: (2.048 veya 2.4 MSPS) SDR’nin görüntülemesi gereken anlık bant genişliğinin boyutunu seçmenizi sağlar. 2.8 MSPS’ye kadar çoğu bilgisayar sorunsuz çalışır ancak bilgisayarınızın donanımı zayıfsa bunu azaltmayı tercih edebilirsiniz. Bu değeri arttırmak, zayıf sinyallerde alımı iyileştirebilir.

Sampling Mode: (Quadrature Sampling)

Offset Tuning: (OFF IF R820T/2, ON IF E4000/FC0012/13)

RTL AGC: (OFF) Bu ayarın açılması normalde kullanışlı değildir çünkü alımı alçaltır.

Tuner AGC: (OFF) Genel tarama için bu ayarı açmak faydalı olabilir ancak genelde kapalı olması daha faydalı olacaktır. RF GAIN seçeneği ile ayar yapmak her zaman daha iyidir.

RF GAIN: RF kazancını manuel ayarlamanızı sağlar, Tuner AGC aktif ise aktif olmayacaktır.

Frequency Correction (PPM): Frekans kaymalarını düzeltmenizi sağlar.

OLASI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ
I GET THE ERROR “NO COMPATIBLE DEVICES FOUND” WHEN TRYING TO START THE DONGLE IN SDR#

Düşük kalitedeki USB ara kabloları ve USB çoklayıcıları bu hataya neden olabilir. Aynı zamanda bazı USB 3.0 bağlantı noktaları da bu dongle ile uyumlu değildir. Dongle’ın arızalı olması da düşük olasılık olmakla beraber mümkün. Bu durumda farklı cihazlarda test edip iade edebilir veya farklı bir ürün kullanabilirsiniz.

ZADIG TAKES A LONG TIME TO INSTALL THE DRIVER, THEN FAILS

Zadig’i yönetici modunda çalıştırmamanızdan dolayı bu hatayı alıyor olabilirsiniz. Sağ tıklayın ve yönetici olarak çalıştırın.

I DON’T SEE BULK-IN, INTERFACE (INTERFACE 0)

Seçenekler menüsünde tüm cihazları listele seçeneğinin işaretli olup olmadığını kontrol edin. DVB-T sürücülerini kurmamış olmanız da olası. Eğer sürücüleri de kurduysanız cihazınız ile ilgili bir sorun olabilir. Nadiren yaşanmakla beraber Zadig’de görünmeyecek hataya sahip bir donanım almış olabilirsiniz.

I DON’T SEE RTL-SDR/USB IN SDRSHARP

RTL-SDR desteği olmayan bir SDRSharp sürümü indirmiş olabilirsiniz. Resmi web sitesine gidip en güncel halini indirin.

USB 3.0 PORTS DON’T WORK

USB 3.0 ve RTL-SDR genellikle uyumludur ve iyi performans verir. Ancak bazı durumlarda bu USB girişleri, RTL-SDR’yi tanımaz. Bu durumda USB 2.0 kullanmayı deneyin.

WHEN I RUN INSTALL.BAT A CMD/DOS WINDOW FLASHES ON THE SCREEN BRIEFLY THEN DISAPEARS. NOTHING IS DOWNLOADED OR INSTALLED.

Bat dosyalarının yürütülmesine izin verilmiyor gibi görünüyor. Bazı antivirüsler ve bazı windows sürümleri buna izin vermeyebilir. Çözümü ise SDR# ve RTL-SDR sürücülerini manuel kurmak.

ZADIG GIVES “SYSTEM POLICY HAS BEEN MODIFIED TO REJECT UNSIGNED DRIVERS“ ERROR IN WINDOWS 8

Windows 8 sistemlerde imzasız sürücülerle ilgili sorun yaşanabiliyor. Bunun için de http://zadig.akeo.ie/ adresindeki yeni Zadig 2.1+ sürücülerini indirin. SDRSharp içerisindeki install.bat dosyası daima en güncel Zadig versiyonunu indirir.

SDR# GIVES ERROR “APPLICATION FAILED TO INITIALIZE PROPERLY (0XC0000135). CLICK OK TO TERMINATE.”

SDR# çalışmak için Microsoft .NET 3.5 Framework’e ihtiyaç duyar. Bilgisayarınızda yüklü olmadığı için bu hatayı almış olabilirsiniz. İndirmek için: http://www.microsoft.com/en-gb/download/details.aspx?id=21

SDR# GIVES ERROR “CANNOT ACCESS RTL DEVICE

RTL-SDR’nin kapsamı dışındaki bir frekansı dinlemeye almış olabilirsiniz. Bu durumda radyo frekansı gibi RTL-SDR skalasındaki frekanslara yönelmeniz hatayı çözecektir.

I GET THE ERROR “1 COMPATIBLE DEVICES HAVE BEEN FOUND BUT ARE ALL BUSY

Bazı bilgisayarların 3.0 girişinde bug olabiliyor. Bu durumda USB 2.0 girişi kullanmanız sorunu çözebilir. Bilgisayarı askıya almanız durumunda da bu hatayla karşılaşmış olabilirsiniz. Dongle’ı çıkartıp tekrar takmanız sorunu çözecektir. Tüm bunlar çözüm olmadıysa Zadig sürücülerini yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz.

Belirtilen sistem dosyaları bulunamıyor veya SDRSHARP dosyası indirilemez.

İndirdiğiniz kurulum dosyalarını rar içerisinden çıkartıp tek klasörde toplamayı deneyin. Daha sonra tekrar kurulum yapmayı deneyin.

Dongle’ın USB portuna olan bağlantısı sürekli kopuyor.

Kullandığınız USB uzatma kablo varsa onun yerine dongle’ınızı direkt olarak USB girişine takın. Yine sorun çözülmemiş ise dongle arızalı olabilir.

THE DONGLE WON’T CONNECT TO THE PC AND ON MODELS WITH AN LED THE LED DOES NOT ILLUMINATE

Donanım arızalı ve değiştirilmesi gerekiyor.

ZADIG çalışmıyor

Bazı kullanıcılarda Zadig açılırken hata veriyor. Bu durumda alternatif bir sürücü kullanabilirsiniz.

http://visualgdb.com/UsbDriverTool/ adresinde sürücü bulunabilir. WinUSB sürücülerini kurmak için ise “LibUSB” aracını kullanabilirsiniz.

Spectrum ekranları yavaş ve sesler tutarsız.

Bilgisayarınızın donanım özellikleri SDR#’ı çalıştıracak kadar iyi olmayabilir. Bu durumda CPU yükünü azaltın, FFT ekran çözünürlüğünü azaltın. SDR# girişindeki şelale monitörünü devre dışı bırakın ve filtrelemeyi azaltın.

AUDIO SOUNDS CHOPPY OR DOESN’T WORK OVER WINDOWS RDP

SDR #’ın ses çıkışı ayarlarından MME yerine directsound’u seçin.

SDRSharp ve uygun maliyette temin edeceğiniz RTL-SDR ile kapsamlı bir sigint çalışması yapmak mümkün. Daha fazla donanım ve kaynak için https://www.rtl-sdr.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz. İlerleyen zamanda yeni donanımları ve yazılımları da inceleyeceğiz.

Furkan Çağlar Çelik
 

Diğer Blog Yazıları_

Sosyal Medya Kullanımının Riskleri
Sosyal Medya Kullanımının Riskleri
Infraskope Server ve Özellikleri
Infraskope Server ve Özellikleri
Kritik Sunucular Üzerindeki Aktivitelerin Loglanması
Kritik Sunucular Üzerindeki Aktivitelerin Loglanması
Kurumlarda Ağ Güvenlik Stratejileri
Kurumlarda Ağ Güvenlik Stratejileri
WPA-WPA2 Güvenlik Standartlarına Yönelik Saldırı: KRACK (KEY-REINSTALLATION-ATTACK)
WPA-WPA2 Güvenlik Standartlarına Yönelik Saldırı: KRACK (KEY-REINSTALLATION-ATTACK)
Log Yönetiminde Ajanlı/Ajansız Çözümler
Log Yönetiminde Ajanlı/Ajansız Çözümler
Herkesin aklındaki soru: Yapay Zeka Nedir?
Herkesin aklındaki soru: Yapay Zeka Nedir?
Discovery of DLL Hijack on Trend Micro AntiVirus+ | CVE-2018-18333
Discovery of DLL Hijack on Trend Micro AntiVirus+ | CVE-2018-18333
Web Cache Poisoning
Web Cache Poisoning
XML EXTERNAL ENTITY INJECTION AND OOB (OUT-OF-BAND) DATA RETRIEVAL
XML EXTERNAL ENTITY INJECTION AND OOB (OUT-OF-BAND) DATA RETRIEVAL
ARP Poisoning
ARP Poisoning
Cross-Site Request Forgery (CSRF) Zafiyeti
Cross-Site Request Forgery (CSRF) Zafiyeti
SSRF (Server Side Request Forgery)
SSRF (Server Side Request Forgery)
BlueBorne
BlueBorne
Server Side Template Injection Nedir?
Server Side Template Injection Nedir?
Linux Restricted Shell Atlatma Teknikleri
Linux Restricted Shell Atlatma Teknikleri
Discovery of Sandbox Escape on Comodo Container(Antivirus&Firewall)
Discovery of Sandbox Escape on Comodo Container(Antivirus&Firewall)
SDR-Sharp Kullanımı
SDR-Sharp Kullanımı
Log Yönetimi | Log Management | Veritabanı Log | Siem
Log Yönetimi | Log Management | Veritabanı Log | Siem
Cyber Kill Chain, Bir Siber Saldırının Yaşam Döngüsü
Cyber Kill Chain, Bir Siber Saldırının Yaşam Döngüsü
Phishing Nedir?
Phishing Nedir?
“GOLD” Affix Phishing Attack
“GOLD” Affix Phishing Attack
Sızma Testi ve Ödül Avcılığı Hizmetleri
Sızma Testi ve Ödül Avcılığı Hizmetleri
Güvenilir Olarak CAPTCHA Yapılandırılması
Güvenilir Olarak CAPTCHA Yapılandırılması
Basit Kriptolojiden Günümüze Evrilişi
Basit Kriptolojiden Günümüze Evrilişi
Dosya Sistem Analizinin Önemi
Dosya Sistem Analizinin Önemi
HTTP Request Smuggling (HTTP İstek Kaçakcılığı) Nedir?
HTTP Request Smuggling (HTTP İstek Kaçakcılığı) Nedir?
KVKK Kapsamında Veri Keşfi Maskeleme ve Şifreleme
KVKK Kapsamında Veri Keşfi Maskeleme ve Şifreleme
Sosyal Medya Kullanımının Riskleri
Sosyal Medya Kullanımının Riskleri
Sızma (Penetrasyon) Testi Nedir?
Sızma (Penetrasyon) Testi Nedir?
Start Up Kültürü
Start Up Kültürü
Sigma Kuralları ile SIEM Ürünlerinde Tehdit Avı
Sigma Kuralları ile SIEM Ürünlerinde Tehdit Avı
Kritik Altyapılar ve SCADA Güvenliği
Kritik Altyapılar ve SCADA Güvenliği
Zararlı Yazılım Analiz Teknikleri
Zararlı Yazılım Analiz Teknikleri
Uzaktan Çalışma Modellerinde Siber Güvenlik Riskleri
Uzaktan Çalışma Modellerinde Siber Güvenlik Riskleri
Pandemi Sürecinde Siber Güvenlik Riskleri
Pandemi Sürecinde Siber Güvenlik Riskleri
SOC Nedir ve SOC Merkezleri Nasıl Çalışır?
SOC Nedir ve SOC Merkezleri Nasıl Çalışır?
PHISHING Hakkında Her şey
PHISHING Hakkında Her şey
Sosyal Mühendislik Nedir?
Sosyal Mühendislik Nedir?
Siber Hijyen
Siber Hijyen
Adli Bilişim (Digital Forensic) Nedir?
Adli Bilişim (Digital Forensic) Nedir?
DHCP Spoofing Saldırısı Nedir, Nasıl Yapılır?
DHCP Spoofing Saldırısı Nedir, Nasıl Yapılır?
FAIL2BAN İLE SSH BRUTE FORCE SALDIRILARINI ÖNLEME
FAIL2BAN İLE SSH BRUTE FORCE SALDIRILARINI ÖNLEME
BULK EXTRACTOR ARACIYLA DİSK İNCELEME
BULK EXTRACTOR ARACIYLA DİSK İNCELEME
SolarWinds Vaka Analizi
SolarWinds Vaka Analizi
Frida ile SSL Pinning Bypass
Frida ile SSL Pinning Bypass
COOKİE Nedir? Nasıl Çalışır?
COOKİE Nedir? Nasıl Çalışır?
Bilgi Güvenliği Test ve Değerlendirmeleri Teknik Kılavuzu
Bilgi Güvenliği Test ve Değerlendirmeleri Teknik Kılavuzu
Dridex Bankacılık Trojanı Teknik Analiz Raporu (TR)
Dridex Bankacılık Trojanı Teknik Analiz Raporu (TR)
Adwind Rat Technical Analysis Report (ENG)
Adwind Rat Technical Analysis Report (ENG)
SOC Nedir, Firmalar İçin Neden Önemlidir?
SOC Nedir, Firmalar İçin Neden Önemlidir?
Blockchain Nedir?
Blockchain Nedir?
İşlemcilerin Koruma Mekanizması ve Koruma Mekanizmasının Atlatılması
İşlemcilerin Koruma Mekanizması ve Koruma Mekanizmasının Atlatılması
Active Directory Güvenlik İpuçları
Active Directory Güvenlik İpuçları
Nisan 2022 Siber Güvenlik Bülteni
Nisan 2022 Siber Güvenlik Bülteni
Mavi Takım Üyeleri İçin Windows Core Process
Mavi Takım Üyeleri İçin Windows Core Process
Kişiler İçin Bilgi Güvenliği Rehberi
Kişiler İçin Bilgi Güvenliği Rehberi
DDoS Nedir?
DDoS Nedir?
C Dilinde Dosya Yönlendirmeleri (IO Redirection)
C Dilinde Dosya Yönlendirmeleri (IO Redirection)
Microsoft Teams — Cross Site Scripting (XSS) Bypass CSP Report
Microsoft Teams — Cross Site Scripting (XSS) Bypass CSP Report
Siber İstihbarat ve Siber Tehdit İstihbaratı
Siber İstihbarat ve Siber Tehdit İstihbaratı
JWT Saldırıları
JWT Saldırıları
CVE-2022–36446 — Webmin 1.996 — Remote Code Execution (RCE — Authenticated) During Install New Packages
CVE-2022–36446 — Webmin 1.996 — Remote Code Execution (RCE — Authenticated) During Install New Packages