Winrm

Microsoftun Windows üzerinde Windows Remote Management uygulamasının adıdır. Bu uygulama ile ağ ortamındaki yönetim kolaylaşır.