WAN (Geniş Alan Ağı)

Farklı lokasyonlarda oluşturulan yer ağların birbirleri arasında bağlantı kurmasını sağlayan ağ türü.