Unauthorized Access (Yetkisiz Erişim)

Kuruluşların güvenlik politikasını ihlal kişiye, kullanıcıya açık kaynak veya sisteme erişim, kullanma yetkisi verilmediğinde herhangi bir sisteme, ağa veya kaynağa erişim.