UEBA (User and Entity Behavior Analytics – Kullanıcı ve Varlık Davranışı Analizi)

UEBA, insan davranışı modellerini analiz eder ve ortaya çıkan güvenlik anormallikleri tespit etmek için algoritmalar ve istatiksel analizler uygulayan bir tür makine öğrenme modelidir. UEBA, cihazları izlemek yerine; sistemin kullanıcılarını takip ederek, uç nokta cihazlarıyla birlikte çalışarak, uygulamalara ve ağlara gömülerek analiz yapar. Sadece sistem davranışlarına ve bunları kullanan kişilere odaklandığı için saldırı ve ağları tehdit eden siber saldırganların daha doğru tespit edilmesini sağlamaktadır.