Three Way Hand Shake (Üç Yönlü El Sıkışma)

TCP bağlantısı gerçekleşirilirken uygulanır. Adından anlaşılacağı 3 adımda gerçekleşir. İlk adımda istemci sunucuya SYN (Synchronize) paketinin gönderir. İçerisinde bir sıra numarası bulunmaktadır, bu şekilde işlemlerin sıralı bir şekilde gerçekleşmesinin sağlar. İkinci adımda SYN paketini alan sunucu SYN paketi ile ACK (Acknowledgement) pektini sıra numarasını 1 arttırarak istemciye gönderir. Son olarak ACK ve SYN paketlerini almış istemci sıra numarasını yine 1 arttırarak ACK paketini sunucuya yollar.