Threat (Tehdit)

Tehdit, bir ağın veya sistemin çalışmasını, işleyişini, bütünlüğünü veya kullanılabilirliğini bozabilecek herhangi bir şeydir.