TCP - Transmission Control Protocol (Geçiş Kontrol Protokolü)

Açılımı "Transmission Control Protocol" olan TCP uygulamaların ve bilgi işlem cihazlarının bir ağ üzerinden veri/mesaj alışverişinde bulunmasını sağlayan, iletişim standartları olan bir iletim protokolüdür. İnternet üzerinden paket göndermek, veri ve mesajların ağlar üzerinden başarılı bir şekilde teslim alınmasını/edilmesini sağlar.