Spoofing (Sahtekarlık)

Home  /  No Categories

Spoofing (Sahtekarlık)

Bir iletişimi veya etkileşimin kimliğini tahrif etme eylemi. Bu yöntem ile IP adresini, MAC adresini veya e-posta adresini taklit etmek mümkündür.