SIEM - Security Information and Event Management(Bilgi Güvenliği ve Olay Yönetimi)

Bir kuruluşun güvenliğinin sürekli olarak izlendiği ve değerlendirildiği resmi bir süreç veya araç.