Session Hijacking Attack (Oturum Kaçırma Saldırısı)

Session hijacking attack, bir bilgisayar sistemindeki bilgilere veya hizmetlere yetkisiz erişim elde etmek için geçerli bir bilgisayar oturumunun (bazen bir oturum anahtarı olarak da adlandırılır) kullanılmasıdır. Oturum kaçırma saldırısı, normalde bir oturum belirteci için yönetilen web oturumu kontrol mekanizmasının kötüye kullanılmasından oluşur. Web Sunucusuna yetkisiz erişim elde etmek için geçerli bir oturum belirtecini çalarak veya tahmin ederek oturum belirtecinin güvenliğini ihlal eder.